TEHNIČKI DETALJI


Aplikacija može da se pokrene bez komplikovane instalacije i optimizirana je za korišćenje i za osobe koje nemaju posjebnih vještina u korišćenju računara, programa ili posebne tehnike.

U većini predškolskih i osnovnoškolskih ustanova postoji sala ili učionica u kojoj je moguće prikazati ovakav sadržaj, a u principu samo je potreban laptop ili neki drugi računar koji je potrebno povjezati na video projektor ili običan LCD -CRT televizor .