STRUKTURA PROJEKTA I SOFTVERA

Projekat se sastoji iz tri cijeline, koje su međusobno povjezane i pored direktnih korisnika – djece tiču se i obuke i pružanja pomoćnih sredstava i vaspitačima u predškolskim ustanovama, tako i učiteljima u osnovnim školama. Metodi koji se koriste u svakoj od ovih cijelina se takođe razlikuju, kako bi onima koji ih primenjuju, a i onima koji su krajnji korisnici, olakšali razumjevanje predmetnih cijelina uz multidisciplinarni pristup.

U osnovnom meniju aplikacije – softvera mogu da se odaberu željene situacije i teme, koje su logički raspoređene u posebnom grafičkom meniju.


Korišćenje i aplikacija svih segmenata objašnjena je u posebnom propratnom pomoćnom uputstvu- priručniku.

Pomoćni priručnik osim osnovnih smjernica za primJenu softvera sadrži i tematske cijeline koje objašnjavaju svaki od postupaka, kako bi onima koji softver primjenjuju bio olakšan. Svaka tematska cijelina sadrži opis problema, moguće reakcije i tekstualne smernice za onoga ko pokreće aplikaciju. Na ovaj način omogućava se i svojevrsna priprema vaspitača i učitelja, koji za svaku sesiju mogu odabrati i spremiti tačno određene oblasti i situacije, koje smatraju najvažnijim i najrelevantnijim u svojim sredinama.

Poseban segment projekta podrazumeva izradu propratnih radnih svezaka koje mogu da se koriste zajedno sa softverom ili nezavisno, uz pomoćno uputstvo.

Radne svjeske pored situacija i slika koje se direktno naslanjaju na one u softveru, a u formi bojanki i zanimljivih rebusa i pitanja, sadrže i prigodne kratke forme priča, napisanih u prozi i stihovima. Radne svjeske mogu da se koriste i kao određena vrsta kontinuirane edukacije koja se nadovezuje na sve ono što su djeca imala prilike da vide u softveru, tako da će predstavljati i svojevrsnu proveru naučenog i viđenog. Format izrade radnih svezaka je takav da njihov sadržaj može da se umnožava (kopira) po potrebi, tako da će svaka institucija inicijalnu količinu ovih svezaka moći da umnožava i koristi u dužem periodu