ORGANIZACIJA I OPERATIVNI TIM

NOSILAC PROJEKTA: Društvo za zaštitu životinja “Podgorica”

Društvo za zaštitu životinja “Podgorica” je osnovano 1998. godine i prvo je društvo za zaštitu životinja u Crnoj Gori. Od 2001. godine- član je Svjetske organizacije za zaštitu životinja (WSPA).

Misija Društva je spriječavanje zlostavljanja i nehumanog postupanja prema životinjama. Društvo se bavi podizanjem opšte svijesti i edukacijom ljudi i djece za plemenitiji odnos prema životinjama, kao i pružanjem podrške za razvijanje politika, zakonodavstva i servisa iz oblasti zaštite i kontrole populacije domaćih i divljih životinja.

Društvo je potpomoglo osnivanje prvog azila za napuštene životinje u Crnoj Gori u saradnji sa lokalnom samoupravom glavnog grada Podgorice i po ugledu na programe podržane od strane WSPA-e (sterilizacija i udomljavanje napuštenih životinja i CNR). Takodje, Društvo je sprovelo brojne nacionalne i lokalne kampanje i projekte fokusirane na edukaciju djece raznih uzrasta uz uspješnu saradnju sa vrtićima i osnovnim školama širom zemlje. S velikim uspjehom, Društvo je sprovelo edukaciju lokalnih samouprava o humanoj kontroli populacije pasa u 22 opštine.

OPERATIVNI TIM

IVAN KURAJOV

KOORDINATOR PROJEKTA - tvorac idejnog koncepta, strukture i dizajna softvera

Od 1996.godine aktivan u organizaciji za zaštitu životinja Društvo Prijatelja Životinja „Ljubimci“, prvo kao volonter, zatim kao edukator, administrativni menadžer, rukovodilac azila za napuštene životinje, potpredsjednik i predsjednik udruženja. Znanje o dobrobiti i zaštiti životinja sticao i nadograđivao na brojnim seminarima, konferencijama, edukacijama, razmjenama i stručnim praksama u zemlji, Evropi, Aziji, Africi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Kao edukator i predavač držao je brojne radionice i predavanja u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pančevu. Od 2007.godine član je stručnog gradskog Tima za rješavanje problema napuštenih životinja grada Pančeva. Inicijator je kreiranja i primjene jedinstvenog programa rješavanja problema napuštenih životinja uz pomoć CNR metode u gradu Pančevu. Od 2008. godine predstavlja Srbiju kao ambasador Svjetskog dana životinja, a iste godine postavljen je za nacionalnog koordinatora mreže koja se bavila farmskim životinjama i njihovom dobrobiti (FAWN).

Kao konsultant bio je aktivan u nekoliko lokalnih samouprava pri donošenju programskih rješenja za probleme napuštenih i uličnih životinja, ali i prilikom donošenja prvog Zakona o dobrobiti životinja u Srbiji 2009. godine. Kao član radne grupe predvođene ekspertima i stručnjacima iz Evropske unije učestvovao je 2020. godine u radu na nacrtu prve Nacionalne strategije za upravljanje populacijom pasa na teritoriji Republike Srbije

Takođe je u svojstvu konsultanta pomagao brojnim organizacijama u zemlji i inostranstvu u kreiranju i sprovođenju različitih aktivnosti, kampanja i programa. Oraganizator je i koorganizator brojnih seminara, konferencija i predavanja o zaštiti i dobrobiti životinja u zemlji i inostranstvu. Autor je brojnih tekstova i kolumni objavljenih u dnevnim novinama, magazinima i dječijim listovima.

SVETLANA MANOJLOVIĆ

AUTORKA RADNIH SVEZAKA - priređivač pomoćnog priručnika

Svetlana Manojlović se aktivno bavi zaštitom i dobrobiti životinja od 1998.godine. Osnivač je prvog društva za zaštitu životinja u Crnoj Gori koje je član svjetske organizacije za zaštitu životinja (WSPA). Završila akademiju za predavače iz oblasti prava i dobrobiti životinja (ATMB u Gracu, Austrija).

Organizator je i koordinator niza seminara, predavanja i praktičnih radionica za veterinare i NVO aktiviste, na temu žaštite i dobrobiti životinja koji su realizovani u saradnji sa domaćim i stranim organizacijama kao što su: WSPA, FECAVA, YASAP, VKCG i druge. Autorka je 3 radne sveske o zaštiti životne sredine i životinja za djecu predškolskog i školskog uzrasta kao i mnogobrojnih brošura i tekstova na ovu temu. Održala je preko 800 radionica sa djecom predškolskog i školskog uzrasta. Na državnim i lokalnim medijima često gostuje promovišući ideje humanog odnosa prema životinjama. Članica je radne grupe za pregovaračko poglavlje 12 Vlade Crne Gore, a od 2018.godine je članica nacionalnog Savjeta za zaštitu životinja.

Učestvovala je i prezentirala na više međunarodnih konferencija širom regiona i Evrope u organizaciji WSPA, Dog Trust i FECAVA.

Kao članica radne grupe predvođene ekspertima i stručnjacima iz EU učestvovala je 2019.godine u radu na nacrtu prve Nacionalne strategije-Programa za upravljanje populacijom pasa na teritoriji Crne Gore. Svih ovih dvadest godina organizovala je manifestacije kojima je obeležavana nedelja Svjetskog dana životinja. Ambasadorka je Svjetskog dana životinja za Crnu Goru.