ONLINE IZLOŽBA

ONLINE IZLOŽBA IZABRANIH RADOVA SA LIKOVNOG KONKURSA "Drug iz snova a bez krova"

U početnoj fazi projekta organizovan je likovni konkurs pod nazivom “Drug iz snova a bez krova”, i na ovaj način se od predškolskih i osnovnoškolskih ustanova zatražilo da djeca učestvuju svojim radovima u kreiranju nekih od likova kojima će biti ilustrovan edukativni materijal- softver, radne svjeske i pomoćni priručnik. Izrada softvera je zahtjevala da se likovi crtaju u posebnim programima kako bi se mogli animirati na optimalan način, te izabrani radovi u smislu njihove upotrebe za izradu likova ili situacija nije bio tehnički omogućen.

Lik Skituljka je nacrtan po ugledu na rad Marije Makarove (postaviti link do njenog rada iz galerije) iz OŠ "Ante Đedović" iz Bara. Najbolji radovi i likovi ili scene odabrani se od strane projektnog tima i dizajnera , i to nakon dostavljanja radova izsvih ustanova, a izabrane radove možete pogledati u galeriji

SPISAK DJECE I PREDŠKOLSKIH I OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

Lana Racković (5,7 godina)
JPU Ljubica Popović, Podgorica
Matija Kotri III2
OŠ Olga Golović, Nikšić
Elena Bulatović II1
OŠ Anto Đedović, Bar
Sergej Krasiljnikov II2
OŠ Anto Đedović, Bar
Bojić Đorđe II3
OŠ Dragiša Ivanović, Podgorica
Jovana Banićević (5 godina)
JPU Zagorka Ivanović , Cetinje
Neal UKIM (10 godina)
International School of Podgorica - United Kids International Montenegro
Tomislav Božović I
OŠ Ivan Vušović, Miločani
Cohen Lambert (6 godina)
Nema ustanove (pretpostavlja se da je u pitanju UKIM)
Mia Mugoša I3
OŠ Vlado Milić, Podgorica
Mia Mugoša I3
OŠ Vlado Milić, Podgorica
Jana Stanić I

OŠ Vojin Popović, Podgorica
Stefan Miročević (5 godina)
JPU Pinokio, Podgorica
Milica Jovanović (5 godina)
JPU Pinokio, Podgorica
Marija Makarova II2
OŠ Anto Đedović, Bar
Matija Bojanić (5 godina)
JPU Ljubica Popović , Podgorica
Vojkan Vujisić I2
OŠ Risto Manojlović , Kolašin
Elias UKIM
International School of Podgorica - United Kids International Montenegro
Lazar Balević II1
OŠ Vukašin Radunović , Berane
Magdalina Jelić I2
OŠ Risto Manojlović, Kolašin
Isidora Pešut
OŠ Olga Galović, Nikšić
Isidora Pešut
OŠ Olga Galović, Nikšić
Nađa Pavićević IV6
OŠ Milorad Musa Burzan, Podgorica
Nenezić Sofija
OŠ Milorad Musa Burzan, Podgorica
Konstantin Gjorgijeski (5 godina)
NEMA USTANOVE - Aida Rebronja, Danijela Zajović ( imena vaspitačica)
Leona Rašović (5 godina)
NEMA USTANOVE - Aida Rebronja, Danijela Zajović ( imena vaspitačica)
Janko Bošković II
OŠ Mihajlo Žugić, Odžak- Pljevlja
Aleksej Zečević (5 godina)
JPU Zora Šaranović , Spuž
Andrej Ivaštanin (4 godine)
JPU Zora Šaranović , Spuž
Danica Đurišić II1
OŠ Vukašin Radunović , Berane
Konstantin Radovanović (5 godina)
JPU Irena Radović, Danilovgrad
Miloš Marković IV
OŠ Milorad Musa Burzan, Podgorica
Lara Višekruna IV
OŠ Milorad Musa Burzan, Podgorica