Projekat "Odrastamo sigurno sa drugom bez krova" je projekat Drustva za zastitu zivotnja “Podgorica” i bavi se edukacijom najmađih sugrađana kroz seriju interaktivnih predavanja, na inovativo grafički i dedukativno- obrazovni način, uz korišćenje savremenih tehnologija prilagođenih uzrastu i korišćenju u institucijama predškolskog i osnovnoškolskog sistema.

Projekat je finansiran od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore.

“Pas za sve nas” - prije svega kako bi se ukazalo na činjenicu da smo svi za napuštenog psa odgovorni, da njegovo ponašanje i kvalitet života zavisi od svih u zajednici i da se prema njemu i drugim životinjama na ulici moramo ponašati humano, oprezno i sigurno.

U slučaju ovog projekta pas Skituljko – drug iz snova, nalazi se na ulici i suočen je sa brojnim situacijama,susretima sa decom i u svakoj situaciji je neophodno izabrati od najmanje dvije situacije koje dovode do logičnog ishoda.

Reakcija djece na ovakav interaktivni i moderan način prikazivanja svakodnevnih situacija, za čiji ishod sami treba da se odluče veoma je pozitivan i podstiče ih na razmišljanje. Na formiranje ovakve reakcije utiče i to što se sve odigrava u digitalnom prostoru, što je djeci veoma blisko i prijemčivo.

Prevalenca ujeda pasa je kod djece duplo veća od one u generalnoj populaciji, a najčešće do povređivanja djece dolazi usled nerazumevanja ponašanja životinja i nepoznavanja znakova koje naročito psi i mačke odaju kada se osećaju ugroženo.